Varför rättvis produktion?

Självklart måste de som tillverkar våra kläder få en rimlig lön och ha rimliga arbetsvillkor.

Du kan läsa mer om varför rättvis produktion är viktig på Fair Action.